18-07-2016 Nieuwe versies Solvency II XBRL taxonomie en EIOPA T4U

Afgelopen vrijdag heeft EIOPA een nieuwe Solvency II XBRL taxonomie gepubliceerd (versie 2.1.0). Deze versie dient gebruikt te worden voor de jaarrapportage over 2016 (te rapporteren in 2017), alsmede de vierde kwartaal rapportage van 2016 en de eerste drie kwartaalrapportages van 2017. Tevens heeft EIOPA aangekondigd in oktober 2016 een nieuwe en laatste versie van de EIOPA Tool for Undertakings (T4U) te presenteren, gebaseerd op de bovengenoemde taxonomie. 
 
EIOPA staakt ondersteuning T4U in juli 2017
Met het ontwikkelen van de T4U, heeft EIOPA getracht kleine en middelgrote instellingen te ondersteunen bij het genereren van Solvency II XBRL bestanden. EIOPA heeft bekend gemaakt dat het de ondersteuning van de EIOPA T4U in juli 2017 staakt. Wanneer u gebruik maakt van de EIOPA T4U, is het belangrijk tijdig een alternatief te zoeken. Verschillende marktpartijen bieden alternatieven voor de EIOPA T4U. 
 
Nationale Staten
Bij de Solvency II jaarstaten over 2016 moet u ook een vijftal zogenoemde nationale staten indienen. Gelijk aan de procedure bij de Solvency II jaarstaten uploadt u hiertoe een XBRL bestand via het Digitaal Loket Rapportages (DLR). DNB ontwikkelt op dit moment een XBRL taxonomie nationale staten: naar verwachting wordt deze taxonomie in oktober gepubliceerd. Tevens ontwikkelt DNB specifiek voor de nationale staten een formulier gebaseerde invoermogelijkheid in het DLR. Als verzekeraars deze invoermogelijkheid gebruiken, hoeven ze zelf geen XBRL instance te genereren. Naar verwachting is deze invoermogelijkheid begin 2017 in het DLR beschikbaar. DNB heeft hiervoor gekozen omdat een aantal verzekeraars momenteel nog de T4U van EIOPA gebruikt. Via de T4U kunnen de nationale staten niet gegenereerd worden. Om voor met name deze verzekeraars de periode te overbruggen dat zij de tool nog gebruiken, biedt DNB de genoemde invoermogelijkheid. Verzekeraars dienen zoals gezegd vanaf juli 2017 een alternatief te hebben voor de T4U. Uitgangspunt is dat dit alternatief ook het genereren van een XBRL instance voor de nationale staten moet kunnen ondersteunen. Daarom zal de door DNB geboden invoermogelijkheid een tijdelijke oplossing zijn.
 
N.B: De nationale staten zijn afgestemd met de sector. Meer informatie over de nationale staten vindt u op Toezicht Open Boek.
 
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met de Helpdesk Verzekeraars (helpdesk-verzekeraars@dnb.nl of 020-5246290). Bij voorkeur via e-mail i.v.m de vakantieperiode.