19-01-2017 DNB presenteert formulier gebaseerde invoermogelijkheid Nationale Staten

Over het boekjaar 2016 moeten Solvency II verzekeraars zogenoemde Nationale Staten indienen. Gelijk aan de procedure bij de Solvency II jaarstaten uploadt u hiertoe een XBRL bestand via het Digitaal Loket Rapportages (N.B. de UFR Nationale Staten kwartaal- en jaarrapportages voor levensverzekeraars worden in Excel opgevraagd).
DNB heeft een formulier gebaseerde invoermogelijkheid (Excel-import) voor de Nationale Staten beschikbaar gesteld in het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Indien u van deze invoermogelijkheid gebruik maakt, hoeft u zelf geen XBRL-instance te genereren. Om gebruik te maken van de invoermogelijkheid in het DLR kiest u na het selecteren van de rapportage voor ‘Aanmaken conceptaanlevering’. Daarna krijgt u de optie ‘Alternatieve aanlevering in Excel’ te zien. Onder deze tekst is een knop ‘Downloaden’ zichtbaar, waarmee u een leeg invoerbestand kunt downloaden. Nadat u dit Excelbestand heeft ingevuld kunt u het bestand vervolgens uploaden bij de conceptaanlevering, in plaats van een XBRL-bestand. Het blijft overigens mogelijk om de rapportage als XBRL-bestand aan te leveren. Bij de invulling van het Excelbestand is het belangrijk dat u op het eerste tabblad (TOC) de juiste LEI-code invult. De referentieperiode staat standaard op 31-12-2016. Op dit tabblad dient u tevens aan te geven welke templates zijn opgenomen in de rapportage. Dit is afhankelijk van de categorie verzekeraar (T0 algemeen, T1 Zorg, T2 algemeen, T3 Windstorm, etc..). U kunt dit doen door ‘positive’ of ‘negative’ te kiezen bij het veld ‘required’.
 
Tot slot is het zeer belangrijk dat de structuur van het bestand niet wordt aangepast, d.w.z. geen rijen, kolommen of cellen verwijderd of toegevoegd worden. Het Excelbestand zal anders niet geaccepteerd worden. In Tabel T4C is het wél mogelijk om rijen toe te voegen. Bij een correcte invulling wordt het bestand automatisch omgezet naar XBRL en gevalideerd. Daarna is het XBRL-bestand te downloaden in het DLR. Tevens zal een validatierapport beschikbaar worden gesteld.