02-08-2017 Nieuwe versie Solvency II XBRL taxonomie en (herinnering) beëindiging ondersteuning EIOPA van de T4U

Op 17 juli heeft EIOPA een nieuwe Solvency II XBRL taxonomie gepubliceerd (versie 2.2.0). U vindt deze taxonomie op de website van EIOPA. Met ingang van het 4e kwartaal van 2017 dienen de rapportages met deze taxonomie aangeleverd te worden.
 
Zoals reeds aangekondigd heeft EIOPA de ondersteuning van de Tool for Undertakings (T4U) per juli 2017 beëindigd. Dit houdt in dat vanaf de rapportage over het vierde kwartaal het niet meer mogelijk is de T4U te gebruiken. Wanneer u gebruik maakt van de T4U is het belangrijk om op korte termijn een alternatief te zoeken. Verschillende marktpartijen bieden deze alternatieven.