19-04-2018 Pilot certificering met een digitale verklaring in XBRL


In de maand september 2018 zal DNB een pilot starten voor de certificering met een digitale verklaring via XBRL (met elektronische handtekening van de externe accountant). Deze pilot heeft tot doel om zeker te stellen dat de programmatuur bij de accountants en DNB goed op elkaar afgestemd is en de elektronische handtekeningen en digitale verklaringen in 2019 goed verwerkt kunnen worden. Accountants kunnen verzekeraars benaderen om een faciliterende rol te vervullen bij deze pilot.

Nadere informatie over deze pilot zal te zijner tijd via een nieuwsbericht op de website van DLR volgen.