xBRL

DNB gebruikt xBRL voor formulier-georiënteerde data-uitvragen, zowel voor het toezichtsdoeleinden als voor statistiekdoeleinden.

xBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. xBRL is een wereldwijd gebruikte, open standaard voor het uitwisselen van (primair financiële) gegevens. Naast DNB gebruiken de Europese toezichthouders als EBA, ECB, EIOPA en SRB xBRL voor het uitvragen van informatie. De definitie van een xBRL-rapportage wordt vastgelegd in een taxonomie. Die taxonomie beschrijft exact welke gegevens gevraagd worden (i.e. begrippenkader), hoe die gegevens gevalideerd worden en geeft een presentatiestructuur voor die gegevens.

Toepassing van xBRL helpt bij de standaardisatie van gegevensuitwisseling en kan bijdragen aan het verbeteren van het rapportageproces. Omdat xBRL een wereldwijde standaard is, is er veel software en dienstverlening beschikbaar om rapporteurs te helpen. 

Vragen over xBRL

  • Voor algemene informatie over xBRL kunt u terecht op https://www.xbrl.org/. Daar is ook informatie te vinden over software en consultancy voor het maken, valideren en/of analyseren van xBRL-rapportages. 
  • Bij vragen over de inhoud van taxonomieën van andere partijen (bijvoorbeeld van EBA of EIOPA) dan DNB moeten antwoorden gezocht worden op de websites van die partijen.
  • In het overzicht van Veel gestelde vragen, onderaan deze pagina, vindt u een antwoord op vragen over de technische verwerking van xBRL-rapportages door DNB of over de taxonomieën van DNB.
    Ook kunt u contact opnemen met de DNB Servicedesk (mail: ict-servicedesk@dnb.nl).
  • Voor antwoord op vragen over de inhoud van een xBRL-rapportage of over een foutmelding over een ingestuurde xBRL-rapportage, neem contact op met uw rapportagebehandelaar.
  • Bij vragen over de inhoud van de DNB-taxonomieën kunt u starten met de beschrijving ervan in de relevante sectie van de DNB-website (Zie https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/index.sjp ). De taxonomieën van DNB zijn gegroepeerd naar aard (toezicht of statistiek) en naar doelgroep (e.g. banken). Voor iedere taxonomie is een Anntotated templates and assertions document beschikbaar. Dit is een Exceldocument dat alle formulieren datapunten en validaties beschrijft. Voor elk entrypoint is er ook een voorbeeld instance te downloaden.