Overige Financiële Instellingen

Overige Financiële Instellingen (OFI’s) dienen een opgave te doen aan DNB van registergegevens voor de exacte vaststelling van de rapportageverplichting en verwerking van de rapportages.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met ons rapportageteam voor OFI’s via emailadres ofi@dnb.nl.