e-Line Betalingsbalans

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en het Nederlandse externe vermogen. Hiertoe worden periodiek gegevens verzameld bij door DNB geselecteerde groepen rapporteurs. Deze rubriek is ontworpen om die rapporteurs te ondersteunen bij hun rapportage voor de betalingsbalans, het externe vermogen en voor rapportages ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS.

De applicatie zelf (e-Line Betalingsbalans) kan uitsluitend door rapporteurs, die hierover door DNB zijn benaderd, worden opgestart door hiernaast te klikken op de button ‘Inloggen e-Line Betalingsbalans’. Verder vindt u op deze website informatie over de gevraagde rapportages ten behoeve van de betalingsbalans en andere statistieken, waaronder rapportagemodellen, toelichtingen en gebruikershandleidingen. Ook treft u informatie aan over de speciale Servicedesk voor rapporteurs. Belangrijke wijzigingen met betrekking tot uw profiel vindt u door uw rapportageprofiel te selecteren in het menu hiernaast.

e-Line Betalingsbalans is op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur beschikbaar.

Naast zaterdag en zondag is e-Line gesloten op algemeen erkende feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) alsmede op 27 april (Koningsdag) en – eens per 5 jaar – op 5 mei (Bevrijdingsdag).  Daarnaast is e-Line eveneens gesloten op Goede Vrijdag.