02-03-2009 Bericht voor Special purpose vehicles (SPV's)

Op 19 december 2008 heeft de Europese Centrale Bank Verordening (EG) Nr. 24/2009, ECB/2008/30 uitgevaardigd. Deze verordening heeft betrekking op statistieken betreffende activa en passiva van Special purpose vehicles (SPV's) die securitisatietransacties verrichten. De Nederlandsche Bank (DNB ) is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de implementatie van deze verordening. Eén aspect van de verordening betreft de verplichting van Nederlandse SPV's met securitisatietransacties om zich aan te melden bij DNB. Bestaande SPV's moeten vóór 1 april 2009 bij DNB zijn aangemeld. Nieuwe SPV's moeten zich binnen één week na het 'starten van de werkzaamheden' aanmelden. U kunt de SPV's zowel elektronisch als op papier bij ons aanmelden. De elektronische versie biedt de mogelijkheid om meerdere SPV's tegelijk aan te melden. Deze beide versies, inclusief een bijbehorende begrippenlijst, kunt u hieronder downloaden. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze Servicedesk: 020 - 524 2410.