04-10-2004 Upgrade e-Line Betalingsbalans

Op 4 oktober 2004 is een upgrade van e-Line geïmplementeerd waarbij de volgende functionele en technische aanpassingen zijn doorgevoerd:

Functionele aanpassingen:

  • Onderaan het scherm met registergegevens is een link aangebracht die, na door u te zijn geactiveerd, een emailbericht genereert aan onze registerbeheerder. In dit bericht kunnen wijzigingen ten aanzien van uw registergegevens aan ons worden doorgegeven.
  • Naar aanleiding van herhaalde verzoeken van rapporteurs is de importeerfunctionaliteit verbeterd. Het is thans mogelijk om gegevens uit meerdere bestanden (XML en/of CSV ) in één DRA-formulierenset te importeren zonder dat eerder handmatig ingevoerde dan wel geïmporteerde gegevens verloren gaan. Deze verbeterde functionaliteit stelt u in staat uit verschillende subsystemen volgtijdelijk gegevens rechtstreeks in e-Line te importeren.

Technische aanpassingen:

  • De nieuwste versie van de beveiligingssoftware van e-Line is door ons geïnstalleerd. Deze programmatuur regelt een aantal interne functies van e-Line, waaronder het wijzigen van uw wachtwoord.

Om met e-Line te kunnen werken zal ten behoeve van de nieuwe beveiligingssoftware een applet worden gedownload. Terzake verwijzen wij u naar het op 27 september jongstleden toegezonden e-mailbericht.

Uit de testen is gebleken dat u naderhand van de aanpassingen geen hinder mag ondervinden. Wij kunnen echter niet alle denkbare situaties nabootsen. Indien e-Line onverhoopt niet functioneert zoals u gewend bent, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze servicedesk (020 – 524 6111).