06-10-2004 Belangrijke informatie voor rapporteurs die van de importfunctionaliteit gebruik maken

Zoals eerder aangekondigd op deze website hebben wij per 4 oktober jl een upgrade van e-Line Betalingsbalans geïmplementeerd. Eén van de onderdelen waarop de applicatie is aangepast betreft de importfunctionaliteit. De aanpassing maakt het mogelijk meerdere bestanden volgtijdelijk te importeren zonder dat er gegevens overschreven worden. Wij hebben echter moeten constateren dat er in de nieuwe importfunctionaliteit een fout optreedt met de beginstanden. Bij het importeren van gegevens worden de beginstanden die zijn opgenomen in het importbestand opgeteld bij de reeds door e-Line Betalingsbalans aangemaakte beginsaldi. Gevolg hiervan is dat de rapportages niet langer sluitend zijn, zodat verzending onmogelijk is.

Om dit probleem op te lossen verzoeken wij tijdelijk de volgende 'work-around' te kiezen.

Vóórdat de bestanden worden geïmporteerd dient binnen e-Line via de de functie 'Aktie' in de menubalk, de rapportage eerst op nihil te worden gezet. Vervolgens dient dit nihiliseren weer ongedaan gemaakt te worden door nogmaals op 'Nihil' te klikken (het vinkje bij nihil verdwijnt dan weer). Door deze twee handelingen zijn de aangemaakte beginsaldi van e-Line op nul gezet. Vervolgens kunt u zoals gebruikelijk uw importbestand inlezen zonder dat dit tot dubbeltellingen in de beginsaldi zal leiden.

Wij betreuren het dat nieuwe functionaliteit aan u is aangeboden die niet geheel correct werkt en bieden dan ook onze excuses aan. Wij zullen er voor zorgdragen dat op korte termijn (medio november) een herziening wordt aangebracht waardoor de hierboven beschreven 'work-around' niet langer noodzakelijk is.