06-10-2009 Gecorrigeerde Engelstalige versies van de gewijzigde jaarrapportageformulieren voor BFI's

In het Nieuwsbericht van 17-09-2009 zijn de Engelstalige versies van de nieuwe betalingsbalansrapportages voor BFI's opgenomen. Deze bevatten enkele onjuistheden. Hieronder vindt u de gecorrigeerde Engelstalige versies van de jaarrapportageformulieren voor het profiel BFI en BFS. In beide profielen zijn twee formulieren aangepast en daarbij in lijn gebracht met de Nederlandstalige formulieren. Hetgaat hierbij om de volgende correcties: 

  • subformulier ADO-C; real estate: toevoeging van post "Real estate for own use"; 
  • subformulier ANF -C; intangible fixed assets and other non-financial assets;
  • verwijdering van post "Deferred acquistion costs and other prepayments".