17-09-2009 Engelstalige versies van nieuwe betalingsbalansrapportages voor BFI´s

In het nieuwsbericht van 9-07-2009 treft u informatie aan over wijzigingen in de betalingsbalansrapportages voor BFI´s met de nieuwe Nederlandstalige rapportageformulieren en bijbehorende toelichtingen. Hieronder vindt u de Engelstalige versies daarvan.