21-09-2005 Uitrol e-Line proefmodule en nieuwe versie XML-specs met alle wijzigingen ingaand rapportages over januari 2006

Eind mei/begin juni hebben wij u per brief ingelicht over de wijzigingen in de DRA-rapportage die met ingang van de rapportage over januari 2006 van kracht zullen worden. In dezelfde brief kondigden wij al aan dat de nieuwe rapportages in de loop van het vierde kwartaal van 2005 in de proefmodule van e-Line Betalingsbalans beschikbaar zouden komen. Vanaf vandaag zijn de nieuwe rapportages ook daadwerkelijk in de proefmodule van e-Line opgenomen. U vindt hieronder, per profiel, informatie over hoe u de nieuwe rapportages in de proefmodule kunt benaderen.

Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Als u vanuit de startpagina van e-Line Betalingsbalans (http://bb.dnb.nl/) inlogt en vervolgens kiest voor de Proefmodule zult u onder 2006 de rapportageverplichtingen voor de nieuwe profielen ( PNM en PNK voor de pensioenfondsen en VRM en VRK voor de verzekeringsmaatschappijen) zien staan. Met deze rapportageverplichtingen kunt u het invoeren, importeren en controleren van de nieuwe rapportages testen. De rapportageverplichtingen dekken zowel de maand-, kwartaal- als de jaarrapportages. De huidige rapportageverplichtingen blijven over de rapportageperiode tot en met december 2005 in de proefmodule te benaderen onder de profielen PNS en VRZ.

De rapportageverplichtingen voor de nieuwe profielen,
PNM , PNK , VRM en VRK, staan ook vermeld onder 2005, echter dit is om louter technische redenen. De nieuwe formulieren zijn alleen onder 2006 te benaderen. Het kiezen van een rapportageverplichting van een nieuw profiel onder 2005 zal tot de volgende foutmelding leiden: 'Er is een fout opgetreden. Ophalen van rapportage beschrijving is mislukt'. Wij verzoeken u dan ook alleen het jaar 2006 te gebruiken voor het testen van de nieuwe profielen.

Instellingen die vanaf januari 2006 voor het eerst moeten rapporteren.

Als de rapportageverplichting van uw pensioenfonds of verzekeringsinstelling per januari 2006 ingaat, kunt u alleen inloggen als u, na het opsturen van uw registergegevens, een registratienummer en aanmeldcode van DNB heeft ontvangen. Heeft u uw registergegevens nog niet opgestuurd aan DNB , dan verzoeken wij u een e-mail te zenden aan sir.dra@dnb.nl, waarin u ons verzoekt een 'registerformulier' toe te zenden. Wij zullen dit formulier dan elektronisch toesturen. Zodra wij het ingevulde en ondertekende registerformulier van u retour hebben ontvangen zullen wij u de benodigde aanloggegvens toesturen.

Overige rapporteurs

Als u vanuit de startpagina van e-Line Betalingsbalans (http://bb.dnb.nl/) inlogt en vervolgens kiest voor de Proefmodule zult u onder 2006 de aangepaste rapportageverplichtingen voor de bestaande profielen aantreffen. Met deze rapportageverplichtingen kunt u het invoeren, importeren en controleren van de gewijzigde rapportages testen. De rapportageverplichtingen dekken zowel de maand-, als de jaarrapportages. Ook de huidige rapportageverplichtingen over de rapportageperiode tot en met december 2005 blijven in de proefmodule te benaderen.

Update XML-specs

Er is een nieuwe versie van het overzicht van de XML-specificaties voor de rapportages vanaf januari 2006 beschikbaar gesteld. Aan de hand van de resultaten uit de tests van DNB is er nog een aantal wijzigingen op de eerdere versie doorgevoerd. De nieuwe versie van de specificaties kan nu als definitief worden beschouwd. Het overzicht van alle tags per subformulier, profiel en frequentie, de specificatie van de datatypes, rekenregels en overige bijzonderheden kunt u, in de vorm van een MS Excel-bestand, vinden onder uw profiel, bij de wijzigingen in de rapportages.
Instructies voor het aanmaken van XML- of
CSV- bestanden kunt u nog steeds vinden onder Handleidingen.