24-03-2005 Belangrijke informatie voor het opstellen van de jaarrapportage 2004

In april 2003 is De Nederlandsche Bank voor de opstelling van de betalingsbalans overgegaan op een geheel nieuw rapportagesysteem. Op basis van deze nieuwe systematiek zijn vorig jaar voor het eerst jaarrapportages over 2003 opgesteld.
De jaarrapportage over 2004 nadert en daarin willen wij (de herhaling van) onvolkomenheden in de rapportage zoveel mogelijk voorkomen. Op grond van de ervaringen die wij met de jaarrapportage over 2003 hebben opgedaan, willen wij enkele belangrijke aspecten uit de toelichtingen bij de jaarrapportages expliciet onder uw aandacht brengen en zo mogelijk verduidelijken.
Daarom besteden wij aan een aantal elementen, die belangrijk zijn voor het correct invullen van de jaarrapportage, extra aandacht in een afzonderlijke, "aanvullende" korte toelichting, welke u aantreft in de onderstaande PDF-documenten.

Wij verzoeken u de korte toelichting goed te lezen alvorens de jaarrapportage over 2004 bij ons in te dienen. Overigens blijven bij het invullen van de formulieren voor de jaarrapportage de officiële toelichtingen richtinggevend en van kracht.

Indien u nog vragen heeft, stellen we het op prijs als u daarover contact opneemt met uw relatiebeheerder.