25-11-2009 XML-specificaties voor gewijzigde rapportages BFI's en voor rapportage van subformulier D-OTV en tegensector SPV

In verband met aanstaande wijzigingen in de rapportages voor Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's) en voor andere rapportageprofielen (mbt subformulier D-OTV en tegensector SPV) zijn nieuwe bestanden met XML-specificaties opgesteld. Deze zijn nodig om gegevens vanuit de administratie in e-Line BB te importeren. Het gaat hierbij om twee verschillende bestanden, te weten:

1. 'XML-specificaties voor de DRA-rapportages vanaf december 2009.xls'. Dit bestand is van toepassing voor rapportages voor het profiel BFI waarin de jaarrapportage is gewijzigd over 2009 (D-OTV en tegensector SPV zijn hierin nog niet opgenomen);

2. 'XML-specificaties voor de DRA-rapportages vanaf januari 2010.xls'. Dit bestand is van toepassing voor rapportages voor alle profielen voor gegevens vanaf januari 2010. Het bevat de toevoeging van het profiel BFS met daarbij behorende formulieren en voor alle rapportageprofielen de gewijzigde specificaties voor formulier D-OTV en tegensector SPV. Deze bestanden kunt u vinden onder het menu-item Handleidingen. Aldaar treft u ook aanvullende documenten aan over het aanmaken van XML/ CSV-bestanden. Inmiddels is ook de proefmodule met de gewijzigde Nederlandstalige rapportages in e-Line Betalingsbalans beschikbaar, zodat de (nieuwe) importbestanden kunnen worden gecontroleerd.