30-01-2007 Nieuwe landcodes

Er zijn in internationaal verband nieuwe landcodes vastgesteld voor Servië en Montenegro. Met ingang van januari 2007 wordt rapportage over de twee afzonderlijke landen verlangd en wordt de huidige code, CS, voor 'Servië en Montenegro' gesplitst in RS (Servië) en ME (Montenegro). DNB introduceert de landencodes RS en ME met ingang van de rapportagemaand januari 2007 in de DRA-rapportage via e-Line BB. Dit heeft tot gevolg dat code CS vanaf rapportagemaand januari 2007 niet meer kan worden gebruikt.

Hoe gaat e-Line hiermee om? Landcode CS kan tot en met rapportagemaand december 2006 normaal worden gebruikt. Bij het openen van de rapportage over de maand januari 2007 zal e-Line de eindstanden per ultimo december 2006 tonen als beginstand per 1 januari 2007 met de vervallen landcode CS. De rapporteur dient de vervallen landcode CS te wijzigen in de nieuwe landcodes (anders volgt bij controle de melding 'land bestaat niet meer') en het bedrag dat onder de oude landcode werd gerapporteerd eventueel te splitsen. Nadat deze wijzigingen zijn aangebracht kan op de gebruikelijke wijze worden gerapporteerd.