27-12-2010 Nieuwe landencodes per 1 januari 2011

Met ingang van de rapportagemaand januari 2011 treden in de rapportages via e-Line Betalingsbalans wijzigingen op in de ISO landcodes naar aanleiding van de recente opheffing van de Nederlandse Antillen als land.

Wat wijzigt er in de selectie van ISO landcodes?

De landcode voor de Nederlandse Antillen (AN) mag vanaf rapportagemaand januari 2011 niet meer worden gebruikt in e-Line Betalingsbalans. Curaçao en Sint Maarten, die voorheen onderdeel waren van de Nederlandse Antillen, krijgen als zelfstandige landen een aparte ISO landcode. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) worden juridisch weliswaar beschouwd als bijzondere Nederlandse entiteiten, maar gelden in de economische en financiële statistiek als buitenland. Zij krijgen een gezamenlijke ISO landcode.

Met ingang van de rapportagemaand januari 2011 zullen daarom in e-line Betalingsbalans de volgende ISO landcodes in productie worden genomen:

  • Curaçao - CW
  • Sint Maarten - SX
  • BES-eilanden - BQ  

Hoe gaat e-Line Betalingsbalans hiermee om?

Bij het openen van de rapportage over de maand januari 2011 zal e-Line Betalingsbalans de eindstanden per ultimo december 2010 tonen als beginstand per 1 januari 2011 met de landcode AN. U dient de stand die met de landcode AN getoond wordt toe te rekenen aan een van de nieuwe landcodes CW, SX of BQ afhankelijk van wat van toepassing is. Eventueel dient u het bedrag dat onder de oude landcode werd gerapporteerd te splitsen.

Technisch verloopt de aanpassing als volgt:

  1. U brengt de positie (vordering of verplichting) op de landcode AN naar nul door hetzelfde bedrag met tegengesteld teken als overige mutatie te rapporteren.
  2. U rapporteert dezelfde positie - eventueel gesplitst, als deze op meer dan een van de nieuwe landen uitstaat - als overige mutatie met de nieuwe landcode. Transacties, herwaarderingen en rentetransacties en dividenden worden op de gebruikelijke wijze eveneens onder de nieuwe landcode gemeld.

De procedure is dezelfde voor kwartaalrapporteurs wanneer zij rapporteren over het eerste kwartaal van 2011.

Voor de rapporteurs met ISIN-code:

In de rapportageperiode (dit kan een maand of een kwartaal betreffen) waarin de ISIN-code met landenprefix "AN" door de verantwoordelijke nummeringorganisatie (in casu S&P) wordt vervangen door een ISIN-code met een van de nieuwe landcodes, dient u per ISIN-code de volgende handeling uit te voeren. e-Line Betalingsbalans zal bij het openen van de rapportage de eindstand van de voorgaande periode op de 'oude' ISIN-code tonen als beginstand. U dient deze stand via de kolom 'overige mutaties' af te boeken (met een negatief bedrag) zodat een eindstand van nul resulteert. In dezelfde rapportage boekt u dezelfde stand via de kolom 'overige mutaties' onder vermelding van de nieuwe ISIN-code weer op. Onder deze nieuwe regel voegt u ook eventuele transacties, rentebetalingen en/of -ontvangsten en dividenden toe.