11-10-2011 Behandeling transfer effecten RBS NV in de DRA-rapportages

In april 2011 heeft RBS Group bekend gemaakt dat activa van het Nederlandse RBS NV zullen migreren naar het Britse RBS Plc. Op 17 oktober 2011 zal een aanzienlijk deel van de uitgegeven effecten van RBS NV migreren naar RBS Plc waardoor de emittent van de effecten zal wijzigen van een ingezetene naar een niet-ingezetene. Indien u (eventueel) effecten van RBS NV in uw DRA-rapportage heeft, heeft deze migratie gevolgen voor de manier waarop u deze effecten met ingang van verslagmaand oktober moet rapporteren. In de bijgaande instructie wordt toegelicht hoe u de migratie in oktober moet opnemen in de DRA rapportage. Voor meer informatie over de migratie en over de exacte ISIN-codes die zullen migreren verwijzen wij u naar de onderstaande bijlages, die tevens te vinden zijn op de website van RBS Group (http://www.investors.rbs.com/RBS_NV). Indien u vragen heeft over deit bericht en de rapportage-instructies, neem dan contact op met uw rapportagebehandelaar van DNB.