08-01-2014 Wijzigingen rapportageprofiel MFI per december 2013

Met ingang van deze maand en met  betrekking tot de rapportage over december 2013 is het rapportageprofiel MFI  aangepast in verband met de start van de statistiek over het houderschap van  effecten. De wijzigingen hebben alleen betrekking op formulier AEN, het  formulier voor de rapportage over de beleggingen in Nederlandse effecten. Op dit  formulier dient u vanaf de rapportage over december 2013 nu ook de beleggingen  bewaard bij een Nederlands bewaarbedrijf te verantwoorden. Om dit mogelijk te  maken is een kolom toegevoegd waarin u aangeeft in welk land de bewaarinstelling  is gevestigd waar u de effecten aanhoudt (bij wie u de effectenrekening  aanhoudt).

De  eerder geplande wijzigingen in rapportageprofielen BWB en CSD uit hoofde van de  statistiek over het houderschap van effecten zijn uitgesteld. Wij zullen  uiterlijk vrijdag 17 januari meer duidelijkheid verschaffen over de  uiteindelijke invoering van de wijzigingen in deze rapportages. Wij verzoeken u  de rapportage over december 2013 volgens de normale deadline vooralsnog volgens  de oude specificaties in te sturen. Wij willen u wel verzoeken om de  mogelijkheid open te houden om voor een tweede keer over december 2013 te  rapporteren, maar dan volgens de aangepaste opzet.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van  bovenstaande wijzigingen in de toelichting dan verzoeken wij u contact op te  nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.