22-01-2014 Benchmark-enquête 2013 voor Bijzondere Financiële Instellingen

De benchmark-enquête voor Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's) is van start gegaan. Alle BFI's die niet regulier aan DNB rapporteren voor de Nederlandse betalingsbalans zijn aangeschreven. Het gaat om een enquête die uit hoofde van de Wet financiële betrekkingen buitenland (Wfbb) verplicht is. De rapportageplichtigen hebben tot en met 14 mei 2014 de tijd om de gevraagde gegevens - over het boekjaar (eindigend in) 2013 - aan DNB te rapporteren. Verdere uitleg treft u onder rapportageprofiel BEB.