31-10-2014 Nieuw rapportageformulier beleggingsinstellingen

Met ingang van de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2014 wordt een nieuw formulier - AEL-  in de kwartaalrapportage onder de profielen BIC en BIV van beleggingsinstellingen in e-Line BB toegevoegd. Deze uitbreiding vloeit voort uit Verordening (EU) Nr. 1073/2013 van de Europese Centrale Bank houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (herschikking) (ECB/2013/38).

In het nieuwe formulier wordt aan de rapporteurs gevraagd om de standen van uitgeleende effecten uit hoofde van effectenuitleentransacties of verkochte effecten uit hoofde van repo-overeenkomsten te rapporteren.
Het formulier bestaat -evenals de huidige formulieren voor effecten- uit een aantal subformulieren: aandelen (zonder ISIN), kapitaalmarktpapier (zonder ISIN), geldmarktpapier (zonder ISIN), aandelen (met ISIN), kapitaal en geldmarktpapier (met ISIN).
Een belangrijk verschil met de andere huidige effectenformulieren is dat op deze formulieren zowel de binnenlandse als buitenlandse effecten gerapporteerd dienen te worden. Bovendien hoeven dus geen mutaties en ook geen verdere detailleringen te worden verstrekt.
Daarnaast dienen de betreffende effecten ook (nog steeds) te worden gerapporteerd op de andere effectenformulieren (AEB en AEN).

Onder Downloads treft u het betreffende formulier en toelichting daarbij ter informatie aan. De toelichting is ook opgenomen in versie 2.4 van de toelichting van de beleggingsinstellingsrapportages (pagina 79) en het formulier in versie 2.3 van de formulierenset in Excelvorm, eveneens te vinden onder Downloads.

Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw rapportagebehandelaar bij DNB.