19-01-2016 Benchmark-enquête 2015 voor Bijzondere Financiële Instellingen

De benchmark-enquête voor Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's) is van start
gegaan. Alle BFI's die niet regulier aan DNB rapporteren voor de Nederlandse
betalingsbalans zijn aangeschreven. Het gaat om een enquête die uit hoofde van de
Wet financiële betrekkingen buitenland (Wfbb) verplicht is. De rapportageplichtigen
hebben tot en met 4 mei 2016 de tijd om de gevraagde gegevens - over het boekjaar
(eindigend in) 2015 - aan DNB te rapporteren. Verdere uitleg treft u onder
rapportageprofiel BEB.