09-12-2016 Profielgrens voor rapportages beleggingsinstellingen in 2017 ongewijzigd

Voor het jaar 2017 blijft de grenswaarde voor de rapportageprofielen van beleggingsinstellingen onveranderd op EUR 150 miljoen, gelijk aan de profielgrens van 2016.

Voor fondsen met een balanstotaal kleiner dan EUR 150 miljoen geldt het profiel BIB (Beleggingsinstellingen beperkt) en voor fondsen met een balanstotaal gelijk aan of groter dan EUR 150 miljoen geldt het profiel BIV (Beleggingsinstellingen, volledig) of BIC (Beleggingsinstellingen, compleet).