14-12-2017 Kennismaken met toekomstige vragenlijst CBS

Vanaf het rapportagejaar 2019 wordt de uitvraag van de betalingsbalansrapportage geïntegreerd in de kwartaalenquête Financiën van ondernemingen. Uitvraag zal plaatsvinden via het CBS. Klikhiervoor meer informatie. Het invullen van de nieuwe vragenlijst is vanaf het eerste kwartaal van 2019 verplicht. Met de inlogcodes die u eerder heeft ontvangen van het CBS kunt u de nieuwe vragenlijst inzien. Zo kunt u zien welke gegevens gevraagd gaan worden.

Voor ondernemingen met bijvoorbeeld veel relaties met het buitenland zal het inrichten van het nieuwe proces meer voorbereidingstijd vragen, dan voor bedrijven die alle administraties gecentraliseerd hebben. Vandaar dat wij u hier nu al op attenderen.

Uitvraag van de Effectenrapportages blijft ook na 2019 plaatsvinden via DNB.