01-06-2018 Nieuwsbericht richtlijn onderscheid binnen- en buitenlandse emittenten

Het is voor het invullen van de E-line BB effectenformulieren niet altijd eenvoudig om te bepalen of een emittent (die effecten uitgeeft) Nederlandse ingezetene is of niet-ingezetene. Met behulp van het bijgevoegde document informeert DNB over de uitgangspunten die DNB hanteert bij de bepaling van het land van emittent. In het document zijn twee lijsten met ISIN codes opgenomen die in een recente periode op een onjuist formulier zijn gerapporteerd.