28-11-2019 Presentaties op voorlichtingsbijeenkomsten gepubliceerd


De powerpoint-presentaties zoals die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten op 20 en 25 november 2019 over de DRA-rapportage met profiel OFK en over de Maand Effecten Rapportage (MER) zijn gegeven, zijn in pdf-formaat op website van e-Line BB geplaatst onder profiel OFK en vervolgens onder Downloads.