13-01-2020 Brieven over rapportageverplichtingen DRA-OFK en MER rapportage


DNB heeft met recent verzonden brieven rapporteurs aangewezen voor de DRA-rapportage met profiel OFK (ingang over eerste kwartaal 2020) en de maandeffectenrapportage (ingang over juli 2020). Beide brieven (maar dan geanonimiseerd en zonder bijlagen) zijn te vinden onder downloads.

Aanvullende aanwijzingen als rapporteurs blijven mogelijk.