2020-02-17 Publicatie FAQ bij DRA-OFK op website


Voor de DRA OFK-rapportage is een lijst met Frequently Asked Questions en bijbehorende antwoorden opgesteld. Deze kunt u vinden onder Downloads. De FAQ-lijst zal regelmatig worden geactualiseerd aan de hand van nieuwe vragen.