Niet-Financiële Vennootschappen

Niet-Financiële Vennootschappen (NFV) worden gekenmerkt als de institutionele sector van de economie die bestaat uit alle (quasi-)vennootschappen en coöperatieve verenigingen met als hoofdfunctie het produceren van goederen en verhandelbare niet-financiële diensten.

Potentiële rapporteurs die zich als NFV classificeren moeten een populatieonderzoeksformulier invullen. Op basis hiervan bepaalt De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) of een rapportageverplichting noodzakelijk is.