Overige sectoren

Bij 'Overige sectoren' worden ondernemingen benaderd die niet onder de definitie van Niet-Financiële Vennootschappen (NFV) vallen. Zij hebben dus niet als hoofdfunctie het produceren van goederen en/of verhandelbare niet-financiële diensten. Hiertoe behoren onder andere Overige Financiële Instellingen (o.a. financiële holdings, financieringsmaatschappijen) of Bijzondere Financiële Instellingen (o.a. holding- en/of financieringsmaatschappijen, royaltymaatschappijen).

Op basis van het populatieonderzoeksformulier 'Overige sectoren' bepaalt DNB of een rapportageverplichting noodzakelijk is.