Rapportageprofielen

De met de rapporteurs gemaakte rapportageafspraken zijn vastgelegd door middel van zogenaamde rapportageprofielen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle rapportageprofielen die DNB onderscheidt, met daarachter de bijbehorende 3-letterige codes. Deze rapportageprofielen regelen in e-Line Betalingsbalans de inhoud van de rapportage en zijn gebaseerd op de binnenlandse sector waartoe de rapporteur behoort.  

U bent rapportageplichtig voor de Nederlandse betalingsbalans en/of voor de Nederlandse sectorrekeningen indien u door DNB bent geselecteerd. In dat geval bent u door DNB op de hoogte gesteld via een brief ter attentie van de directie van uw onderneming of organisatie.

Alle relevante informatie over de rapportage is per profiel gerangschikt. Onder uw profiel, dat u in het menu hier links kunt aanklikken, vindt u bij de historie alle informatie over het rapportagekader zoals dit in het verleden van toepassing was. Deze informatie is mogelijk relevant bij het indienen van een eventuele herrapportage. Indien u vragen heeft met betrekking tot het indienen van herrapportages, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij DNB. 

DNB onderscheidt de volgende rapportageprofielen:

BFI Benchmark (BEB)
Bijzondere Financiële Instellingen (BFI)
Bijzondere Financiële Instellingen, SPV’s (BFS)
Beleggingsinstellingen, beperkt (BIB)
Beleggingsinstellingen, compleet (BIC) 
Beleggingsinstellingen, minimaal (BIM)
Beleggingsinstellingen, volledig (BIV) 
Bewaarbedrijven (BWB)
Clearing Members (CLM)
Centrale Effectendepotinstellingen (CSD)
De Nederlandsche Bank (DNB)
Overige Monetaire Financiële Instellingen (MFI)
Niet-Financiële Vennootschappen (NFV) 
Overige Financiële Instellingen (OFI)
Overheidsinstellingen (OVH)
Overige Financiële Instellingen Kwartaal (OFK
Pensioenfondsen, kwartaalvariant (PNK)
Pensioenfondsen, maandvariant (PNM) 
Syndicaatsleningen Buitenland (SLB)
Syndicaatsleningen Nederland (SLN)
Verzekeringsinstellingen, kwartaalvariant (VRK)
Verzekeringsinstellingen, maandvariant (VRM) 
Zorgverzekeringsinstellingen (ZVK)