Wijzigingen in rapportage per rapportagemaand januari 2006

Per januari 2006 is Nederland verplicht een macro-economische statistiek sectorrekeningen op te stellen. Deze verplichting volgt uit internationale regelgeving. Sectorrekeningen geven weer hoe de financieringsprocessen tussen de verschillende sectoren in een economie, waaronder de sector buitenland, verlopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandsche Bank (DNB) hebben afgesproken voor de sectorrekeningen geen aparte rapportages op te zetten. De gegevensverzameling is geïntegreerd in de betalingsbalansrapportage over de posities en transacties met het buitenland (DRA-rapportages).

De wijzigingen in de DRA-rapportages vanaf rapportagemaand januari 2006 verschillen per profiel. De DRA-rapportage is onder andere uitgebreid met gegevens over binnenlandse standen en transacties voor:

  • pensioenfondsen (t/m rapportagemaand december 2005 profiel PNS, vanaf januari 2006 profiel PNK of PNM)
  • verzekeringsmaatschappijen (t/m rapportagemaand december 2005 profiel VRZ, vanaf januari 2006 profiel VRK of VRM)

Voor de meeste andere profielen zijn de inhoudelijke wijzigingen minder ingrijpend.

De profielen CLM, SLB en SLN zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De rapportageformulieren van de volgende profielen zijn gewijzigd met ingang van de rapportage over de maand januari 2006: NFV, OFI, BLG, VRZ, PNS, BFI, MFI, BWB, CSD en OVH.

De tot en met rapportagemaand december 2005 geldende rapportageformulieren voor deze profielen staan per profiel onder het menu-item Historie rapportages. Hieronder vindt u per profiel documenten met betrekking tot de wijzigingen met ingang van de rapportage over de maand januari 2006.