07-09-2010 Wijziging rapportageopzet voor profiel NFV per 1 januari 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB) werken al geruime tijd samen om hun statistieken zo efficiënt en goed mogelijk op te stellen. In dit kader wordt vanaf 1 januari 2011 de rapportageplichtige populatie van niet-financiële vennootschappen (NFV’s) volledig in lijn gebracht met de populatie van het CBS. Deze harmonisatie stelt DNB in staat om met minder rapportages betere statistieken samen te stellen.

Met ingang van 1 januari 2011 dient een concern in zijn Dra rapportage via e-Line BB namens al haar in Nederland gevestigde juridische entiteiten te rapporteren waarover overwegend zeggenschap (meer dan 50 procent) wordt uitgeoefend. Uitzondering hierop vormen juridische entiteiten die door het CBS en DNB niet als NFV worden geclassificeerd, deze dienen niet in de rapportage te worden opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal afzonderlijke rapportageverplichtingen per 31 december 2010 komt te vervallen.

In juli 2010 zal DNB de bij haar bekende contactpersonen per e-mail nader informeren over de aanstaande wijzigingen. Wij verzoeken u eventuele wijzigingen van contactpersonen via e-mail te melden aan sir.dra@dnb.nl.

Ondernemingen die per 31 december 2010 worden vrijgesteld, ontvangen hier begin november 2010 bericht over.

Voor eventuele vragen m.b.t. deze aanstaande wijzigingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.