03-01-2011 Wijzigingen in de rapportageformulieren voor pensioenfondsen en verzekeraars per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 wijzigen in de formulieren in de maand-, kwartaal- en jaarrapportage voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Voor zowel pensioenfondsen als verzekeraars wijzigen de formulieren voor baten- en lasten respectievelijk winst en verlies. Daarnaast worden voor pensioenfondsen de formulieren AEB en AEN gewijzigd. Pensioenfondsen moeten hier vanaf de rapportageperiode over januari 2011 bij effecten die gerapporteerd worden met ISIN-code, ook de transacties (in marktwaarde) melden. Tot slot wordt voor pensioenfondsen het formulier 'Algemene Reserves' geintroduceerd ter vervanging van formulier PSR-C.

Voor de nieuwe formulierenset alsmede de toelichting op de nieuwe formulieren verwijzen wij u naar de informatie behorend bij uw profiel. Deze vindt u door te kiezen voor Rapportageprofielen (in het menu links op deze pagina) en vervolgens uw profiel (PNM, PNK, VRM of VRK).

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij De Nederlandsche Bank.