18-02-2011 Wijziging Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)

De Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) zijn met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd. In onderstaande bijlage, gepubliceerd in de Staatscourant op 31 december 2010, worden de aanpassingen puntsgewijs toegelicht. De volledige RV 2003 en de bijbehorende Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 kunt u vinden op www.dnb.nl.

Vanaf 1 januari 2011 wordt van een geselecteerde groep rapporteurs met het rapportageprofiel NFV verlangd dat zij een gecentraliseerde rapportage aanleveren. In deze gecentraliseerde rapportage dienen alle juridische entiteiten te worden opgenomen, voor zover deze tot het profiel NFV worden gerekend en waarin de Nederlandse moedermaatschappij voor meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin de Nederlandse moedermaatschappij op grond van aanvullende regelingen beschikt over beslissende zeggenschap ter zake van het bestuur en het financiële beleid. In de loop van 2011 wordt de geselecteerde groep uitgebreid en gelden deze voorschriften voor alle rapporteurs met het rapportageprofiel NFV. Betrokken ondernemingen worden hierover nog door DNB geïnformeerd.

Voor eventuele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder. Ook kunt u een e-mail sturen aan sir.dra@dnb.nl.