25-03-2011 Aanvulling op wijzigingen in de rapportageformulieren voor pensioenfondsen en verzekeraars per 1 januari 2011

Met de effectuering van de eerder aangekondigde wijzigingen m.b.t. de Winst en verlies formulieren en de reserves, is het formulier 'Algemene Reserves' overbodig geworden in de kwartaalrapportage. Per het eerste kwartaal van 2011 is het formulier verwijderd uit de kwartaalrapportage. In de jaarrapportage zijn de transactiekolommen uit het formulier gehaald. Let op, deze wijziging geldt voor de jaarrapportage over het boekjaar 2011, die uiterlijk eind april 2012 gerapporteerd dient te worden.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij De Nederlandsche Bank.