01-01-2010 Wijzigingen in rapportage per januari 2010

In de rapportage voor de Bijzondere Financiƫle Instellingen (BFI's) zijn eind 2009/begin 2010 enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze vloeien voort uit de CBS-informatiebehoefte voor de sectorrekeningen en houden ook deels verband met de opstelling van de statistiek over Special Purpose Vehicles (SPV's) die zich bezighouden met securitisaties op grond van de ECB-verordening hierover. Op hoofdlijnen betreffen deze wijzigingen:
  • vanaf boekjaar 2009 een meer gedetailleerde opvraging van de binnenlandposten in de jaarrapportage;
  • vanaf boekjaar 2009 toevoeging van formulieren over de winst- en verliesrekening in de jaarrapportage; 
  • vanaf 1 januari 2010 invoering van een nieuw profiel BFS (Bijzondere FinanciĆ«le Instellingen, SPV's), naast profiel BFI, dat in ieder geval geldt voor BFI's die ook SPV zijn; hierin worden standgegevens van de buitenlandse activa en passiva op maandbasis opgevraagd.