03-09-2010 Nieuwe versie van de toelichting bij de DRA rapportages voor pensioenfondsen (profielen PNM en PNK)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Ge├»ntegreerde toelichting voor alle profielen: er zijn niet langer verschillende toelichtingen voor de profielen PNK (kwartaalvariant) en PNM (maandvariant). U kunt in de ge├»ntegreerde toelichting voor elk formulier vinden welke posten en regels voor welk profiel gerapporteerd moeten worden. - Gestructureerd per formulier: voorheen was de toelichting opgebouwd met de formulieren in de volgorde zoals u ze tegenkomt in de maand- respectievelijk kwartaal- en jaarrapportages. Om de toelichting geschikter te maken voor gebruik als een handleiding of naslagwerk, is deze nu opgebouwd per formulier. Voor elk formulier vindt u in de toelichting welke informatie u in welke periode moet rapporteren.
  • Aansluiting bij de gangbare terminologie: op verschillende punten is de terminologie in de toelichting aangepast om beter aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van pensioenfondsen. - Uitgebreide voorbeelden bij de derivatenformulieren: de rapportage van derivaten is voor veel pensioenfondsen lastig gebleken. Daarom hebben we bij alle derivatenformulieren uitgebreide voorbeelden geformuleerd die u moeten helpen bij het correct invullen van de rapportage.
  • Aanscherping van de richtlijnen: op diverse terreinen hebben we de richtlijnen aangescherpt. Zo is o.a. duidelijker omschreven hoe omgegaan moet worden met schattingen, beleggingen ondergebracht bij verzekeraars en wat precies gerapporteerd moet worden onder transacties, en overige mutaties bij diverse posten waar dit onduidelijk is gebleken. Wij raden u aan de toelichting door te nemen. Mocht u naar aanleiding van deze email of de nieuwe toelichting nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij DNB.