25-01-2013 Wijziging Toelichting betalingsbalans profielen NFV en OFI

Per 25 januari 2013 is de toelichting op betalingsbalansprofielen NFV en OFI gewijzigd. Het betreft de rapportage over door en aan het buitenland verstrekte handelskredieten langer dan één jaar. De maandformulieren zelf (PO-HL en AO-HL) zijn ongewijzigd, maar in de toelichting wordt nu een preciezer onderscheid gevraagd tussen handelskredieten binnen en buiten concernverband. Kortlopende handelskredieten buiten concernverband dienen buiten de rapportage te worden gehouden. Kortlopende handelskredieten binnen concernverband dienen te worden gemeld op subformulier AO-RC (rekeningen-courant). Verder wordt benadrukt dat alle vorderingen en schulden in rekening-courant (waaronder handelskredieten binnen concernverband, maar met uitzondering van de verschaffing van werkkapitaal aan branches, die op subformulier AD-C dient te worden verantwoord) op één plaats onder activa op subformulier AO-RC dienen te worden gerapporteerd. Schulden dienen hier als negatieve activa te worden vermeld.
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen in de toelichting dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.