02-12-2011 Gewijzigde ondergrens voor bepalen profielen beleggingsinstellingen-rapportages per 01-01-2012

 

Met ingang van het rapportagejaar 2012 treedt er een wijziging op in de vastgestelde grenswaarde voor de rapportageprofielen behorende bij de beleggingsinstellingen-rapportages. Vanaf 1 januari 2012 zal deze grenswaarde worden verhoogd van EUR 50 miljoen naar EUR 75 miljoen. Voor fondsen met een balanstotaal kleiner dan EUR 75 miljoen geldt vanaf dat moment het profiel BIB (Beleggingsinstelling, beperkt) en voor fondsen met een balanstotaal gelijk aan of groter dan 75 miljoen geldt het profiel BIV (Beleggingsinstelling, volledig) of BIC (Beleggingsinstelling, compleet).

 Deze grenswaarde wordt jaarlijks vastgesteld omdat de Europese Centrale Bank wettelijk voorschrijft dat met de BIV of BIC rapportages een dekking van minstens 95% van het balanstotaal van de gehele populatie behaald moet worden.