18-03-2011 Aangepast registerformulier beleggingsinstellingen

Het registerformulier beleggingsinstellingen is herzien en heeft versienummer 2.0 gekregen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Tabblad fondsspecificaties

  • inschrijving bij de Kvk
  • einde boekjaar
  • aanmeldingsplicht bij de AFM
  • startdatum van de instelling

Tabblad ondertekening

  • het tabblad ondertekening is vervangen door een tabblad accoordverklaring

Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen hebben dan vragen wij u contact op te nemen met mevrouw M.I. Haanstra (m.i.haanstra@dnb.nl of 020-524 2854).