21-01-2011 Nieuwe DRA-Toelichting Verzekeraars

De toelichting bij de DRA-rapportage van verzekeringsinstellingen is herzien en heeft versienummer 1.1 gekregen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Ge├»ntegreerde toelichting voor profielen VRK en VRM: er zijn niet langer verschillende toelichtingen voor de profielen VRK (kwartaalvariant) en VRM (maandvariant). U kunt in de ge├»ntegreerde toelichting voor elk formulier vinden welke posten en regels voor welk profiel gerapporteerd moeten worden.
  • Gestructureerd per formulier: voorheen was de toelichting opgebouwd met de formulieren in de volgorde zoals u ze tegenkomt in de maand- respectievelijk kwartaal- en jaarrapportages. Om de toelichting geschikter te maken voor gebruik als een handleiding of naslagwerk, is deze nu opgebouwd per formulier; ruwweg in volgorde waarop de posten op de balans verschijnen. Voor elk formulier vindt u in de toelichting welke informatie u in welke periode moet rapporteren.
  • Aansluiting bij de gangbare terminologie: op verschillende punten is de terminologie in de toelichting aangepast om beter aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van verzekeraars.
  • Uitgebreide voorbeelden bij de derivatenformulieren: de rapportage van derivaten is voor veel verzekeraars lastig gebleken. Daarom hebben we bij alle derivatenformulieren uitgebreide voorbeelden geformuleerd die u moeten helpen bij het correct invullen van de rapportage.
  • Nieuwe Winst- en verliesformulieren: zoals eerder is gecommuniceerd zijn per 1 januari 2011 de winst- en verliesformulieren herzien. De toelichting op deze formulieren is opgenomen in het bijgevoegde document.

Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.