09-07-2009 Wijzigingen in betalingsbalansrapportages door BFI's.

In de betalingsbalansrapportages door de zogeheten Bijzondere Financiële Instellingen worden wijzigingen aangebracht. De desbetreffende rapporteurs zijn hierover door middel van een brief geïnformeerd. Zie het gewijzigde rapportageprofiel  BFI en het nieuwe profiel BFS voor de Nederlandstalige en Engelstalige brief met bijlage, de rapportageformulieren en een uitgebreide toelichting op de rapportageformulieren.