25-11-2013 Wijziging profielgrens rapportages beleggingsinstellingen per 2014


Vanaf 1 januari 2014 zal de grenswaarde voor de rapportageprofielen behorende bij de beleggingsinstellingen-rapportages worden verhoogd van EUR 100 miljoen naar EUR 125 miljoen. Deze wijziging treedt op met ingang van rapportagejaar 2014.
 
Voor fondsen met een balanstotaal kleiner dan EUR 125 miljoen geldt vanaf dat moment het profiel BIB (Beleggingsinstelling, beperkt) en voor fondsen met een balanstotaal gelijk aan of groter dan 125 miljoen geldt het profiel BIV (Beleggingsinstelling, volledig) of BIC (Beleggingsinstelling, compleet). 
 
Deze grenswaarde wordt jaarlijks vastgesteld omdat de Europese Centrale Bank wettelijk voorschrijft dat met de BIV of BIC rapportages een dekking van minstens 95% van het balanstotaal van de gehele populatie behaald moet worden.
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande wijziging dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.