06-10-2014 Profielgrens rapportages beleggingsinstellingen in 2015 ongewijzigd

Voor het jaar 2015 blijft de grenswaarde voor de rapportageprofielen van beleggingsinstellingen onveranderd op EUR 125 miljoen, gelijk aan de profielgrens van 2014.

Voor fondsen met een balanstotaal kleiner dan EUR 125 miljoen geldt het profiel BIB (Beleggingsinstellingen beperkt) en voor fondsen met een balanstotaal gelijk aan of groter dan EUR 125 miljoen geldt het profiel BIV (Beleggingsinstellingen, volledig) of BIC (Beleggingsinstellingen, compleet).