07-12-2016 Wijzigingen van de rapportage-instructies

 

DNB heeft een circulaire opgesteld met wijzigingen van de toelichting voor de Dra-rapportages. De wijzigingen zijn het gevolg van veranderde statistische definities en van verduidelijkingen over de wijze waarop over bepaalde instrumenten of transacties moet worden gerapporteerd.
De circulaire is tevens op de statistiek-site geplaatst.
 
De wijzigingen beperken zich tot rapportage-instructies. De rapportageformulieren zijn niet aangepast. De toelichting zal worden aangepast.
 
In de circulaire is aangegeven dat de instructies ingaan per 2017. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de wijzigingen toe te passen in alle nog in te sturen rapportages, dus ook de jaarrapportage 2016.
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij DNB.