24-01-2018 Uitsplitsing naar land vanaf dit jaar ook voor rapportageprofiel BEB


Vanaf dit jaar dient ook voor rapporteurs met rapportageprofiel BEB een uitsplitsing te worden gemaakt naar land. In de formulieren A-1 en P-4 is een extra kolom toegevoegd. Op deze formulieren dient voor elke positie per land een aparte regel toegevoegd te worden.