1-7-2019 Wijzigingen van de rapportage-instructies

DNB heeft de toelichting voor de DRA-rapportage voor verzekeraars geactualiseerd. Voor een deel betreft dit aanscherpingen en verduidelijkingen naar aanleiding van de correspondentie met u in de afgelopen periode. Tevens zijn de twee circulaires die DNB eerder uitzond (6 december 2016 en 31 juli 2017) geheel in deze versie 2.0 verwerkt.

Deze gewijzigde toelichting treedt per direct in werking en zal ook op de website van DNB te vinden zijn: https://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/rapportageprofielen/vrk/index.jsp en https://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/rapportageprofielen/vrm/index.jsp

Ingangsdatum: Deze gewijzigde toelichting treedt per direct in werking. Mochten er onderwerpen zijn die rapporteurs aanleiding geven tot grote veranderingen in de data vergeleken met de oude toelichting, dan krijgen zij enige tijd om die wijzigingen te implementeren. In dit laatste geval ontvangt uw relatiebeheerder hierover graag op korte termijn informatie. Dit bovenstaande geldt niet voor de wijzigingen in de twee eerder genoemde uitgebrachte circulaires (die hebben hun eigen ingangsdatum).

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder bij DNB.