19-12-2014 Rapportageverplichting derde landen beheerders

Voor genotificeerde niet-EU beheerders ingevolge artikel 1:13b lid 1 en 2 of artikel 2:66 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) wordt vooralsnog geen rapportageprofiel opgemaakt en gealloceerd. Deze niet-EU beheerder hoeven daarom vooralsnog niet te rapporteren over de cijfers per 31 december 2014 in e-Line. De Nederlandsche Bank (“DNB”) en Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) vragen momenteel eerst de rapportages van vergunninghoudende AIFM-beheerders en uitgezonderde beheerders (artikel 2:66a Wft) op. DNB zal te zijner tijd een brief sturen aan de niet-EU beheerders met informatie over het fondsrapportageprofiel en de eerste inzenddatum van de desbetreffende fondsrapportage(s). Tot die tijd zal er niet gehandhaafd worden op de rapportageplicht voor deze niet-EU beheerders.