10-02-2015 Verlenging inzendtermijn AIFMD templates naar 31 maart 2015 als gevolg van correcties.


Als gevolg van de op 30 januari 2015 door DNB gemelde correcties op de AIFMD templates is besloten de uiterste inzendtermijn voor de AIFMD AIF Fondsenrapportage en ESMA Beheerdersrapportage te verlengen naar 31 maart 2015. Navraag leert dat deze correcties in bepaalde gevallen tot aanzienlijke automatiseringsaanpassingen bij rapporteurs leiden. Om hier voldoende ruimte voor te bieden heeft DNB besloten tot de verlenging. In e-Line DNB zult u nog steeds een uiterste inzenddatum zien staan van 30 januari. Voor de rapportages over eind 2014 kunt u deze datum negeren.
 
Let op dat de inzendtermijn voor de DNB beheerdersrapportage ongewijzigd is gebleven, namelijk 28 februari 2015. Dit geldt voor de profielen: “AIFM Beheerder / Fund Manager (H)”, “COMBI Beheerder / Fund Manager (H)” of “ICBE Beheerder / Fund Manager (H)”. Deze DNB beheerdersrapportage staat los van de bovengenoemde ESMA AIFMD templates.